กรุงเทพฯ

สาทรธานี

เวลาทำการ

ติดต่อเรา

อีเมล: infothai@f24s.com

พบกันเร็วๆนี้

เครื่องออกกำลังกายฟรีเวท

จุดยืดเส้นและผ่อนคลาย

Shop24Seven

คาร์ดิโอและอุ่นเครื่อง

เครื่องบริหารยืดเหยียด

ห้องเปลี่ยนชุด

การออกกำลังกายที่หลากหลาย

ครูฝึกส่วนตัว

คลาสออกกำลังกายแบบกลุ่ม

ห้องยิมคุณผู้หญิง

สถานีชาร์จไฟ

จุดเติมน้ำดื่ม

 

กรุงเทพฯ สาทรธานี

90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 10500

อีเมล: infothai@f24s.com
เครื่องออกกำลังกายฟรีเวท
จุดยืดเส้นและผ่อนคลาย
Shop24Seven
คาร์ดิโอและอุ่นเครื่อง
เครื่องบริหารยืดเหยียด
ห้องเปลี่ยนชุด
การออกกำลังกายที่หลากหลาย
ครูฝึกส่วนตัว
คลาสออกกำลังกายแบบกลุ่ม
ห้องยิมคุณผู้หญิง
สถานีชาร์จไฟ
จุดเติมน้ำดื่ม