คลาสออกกำลังกาย

ตารางคลาสออกกำลังกาย พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : กรุณามาถึงฟิตเนส 10-15 นาที ก่อนเวลาคลาส