คลาสออกกำลังกาย Summer Hill

ตารางคลาสออกกำลังกาย กันยายน - พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ : กรุณามาถึงฟิตเนส 10-15 นาที ก่อนเวลาคลาส